Mijn favorieten

Terug naar de resultaten
Verkocht
Solebaystraat 78 Hs in Amsterdam 1055 ZT

Solebaystraat 78 hs

1055 ZT Amsterdam
Vraagprijs € 275.000,- k.k.

Omschrijving

English text below.

Strategisch gelegen, licht, onderhouden en goed ingedeeld 3 kamer appartement op de eerste etage van 44,3 m2, ruim 7 m2 bergruimte op de begane grond en ruim 5 m2 buitenruimte gelegen aan een door de vereniging onderhouden binnentuin. Op deze rustige locatie (enkel bestemmingsverkeer) in ‘BoLo’ is het uitermate fijn wonen, de Bos en Lommerweg en het plein met al...
Lees meer

Kenmerken

Soort object Appartement Bouwjaar 1934 Woonoppervlakte 44 m² Aantal kamers 3
Lees meer

Verkopende makelaar

Floris Cramer

Omschrijving

English translation below
English text below.

Strategisch gelegen, licht, onderhouden en goed ingedeeld 3 kamer appartement op de eerste etage van 44,3 m2, ruim 7 m2 bergruimte op de begane grond en ruim 5 m2 buitenruimte gelegen aan een door de vereniging onderhouden binnentuin. Op deze rustige locatie (enkel bestemmingsverkeer) in ‘BoLo’ is het uitermate fijn wonen, de Bos en Lommerweg en het plein met al het winkelaanbod, een veelvoud aan gezellige cafeetjes en koffietentjes om de hoek, het Westerpark, de Jordaan, het centrum, Leidseplein en Rijksmuseum (15 minuten fietsen), maar ook de uitvalswegen naar Haarlem, de A10 en het openbaarvervoer (bus, tram, metro) is hier uitgebreid beschikbaar. Voor mensen met kinderen is het prettig te weten dat zich in de omgeving een grote diversiteit aan scholen, speelplaatsen, het Gibraltarbad en een kinderboerderij bevindt.

Via enkele treden bereikt u de entree van het pand en met makkelijke rechte trap de woning. De berging met verlichting, die van redelijk groot belang voor het woongenot is, kunt u van binnenuit bereiken, maar ook rechtstreeks vanaf de straat. Uw voordeur komt uit in de hal van waaruit alle vertrekken te bereiken zijn. 

De aan de westzijde gelegen woonkamer beschikt over een originele schouw en draai/kiep raam dat een leuke kijk de straat in bied. De keurige drempelloos gelegde laminaatvloer ligt, op de keuken die van plavuizen voorzien is na, door de gehele woning. Tevens is de gehele woning voorzien van isolatieglas. De strak witte wanden maken het een extra licht geheel. 

De separaat gelegen keuken in neutrale kleurstelling is uitgerust met een koelkast, oven, 4-pits gaskookplaat, rvs afzuigkap, dubbele spoelbak met mengkraan en strak composiet werkblad. De overgebleven kastruimte biedt voldoende opbergruimte en de verlichting onder de bovenkast maakt het een zeer prettige ruimte om te koken. 

De aan weerszijden van de keuken gelegen slaapkamers hebben evenals de keuken zelf toegang tot het aan de binnentuin gelegen balkon (kattentrap ter overname). Deze tuin wordt door de vereniging onderhouden en is een siertuin. Beide slaapkamers verschillen niet veel in formaat, doch is de een net groter dan de ander, daardoor is dit appartement ook uitermate geschikt om te delen. De CV (circa 5 jaar oud en een extra geluidsarm) is momenteel in een van de slaapkamers geïnstalleerd, maar kan ook in de kast op het balkon geplaatst worden en aangesloten op de kanalen. 

De van een granitovloer voorzien zijnde badkamer is keurig in witte kleurstelling met zwarte bies betegeld en uitgerust met douche, toilet, natuurstenenwastafel met teakhouten meubel, spiegel en wasmachine aansluiting. 

De professioneel beheerde vereniging van eigenaren heeft het goed op orde, de bijdrage aan servicekosten bedraagt € 88,90 per maand.

Tevens is een bijkomstig voordeel dat de erfpacht vooruitbetaald en dus afgekocht is tot en met 15 september 2056! Het afkopen van de erfpacht kan al voor een bedrag vergelijkbaar aan de overdrachtsbelasting, maar aan het vastzetten van de canon kunt u ook geen buil vallen. 

Kortom, verhuisklaar appartement met twee slaapkamers, ruime badkamer, separate keuken, afgekochte erfpacht en voor een klein bedrag eeuwigdurend af te kopen. 

Dit soort appartementen verkopen snel, belt u op tijd voor het inplannen van een bezichtiging?

Bijzonderheden:
- Gelegen in het populaire ‘BoLo’;
- Verzorgd en goed onderhouden complex;
- Weinig trappen
- Circa 45 m2 woongenot;
- Ruim balkon aan siertuin (kattentrap ter overname);
- 2 goede slaapkamers;
- Laminaatvloer (drempelloos) door de gehele woning;
- Actieve, professioneel beheerde en financieel gezonde VVE;
- Meerjarenplanning aanwezig;
- Bij de laatste renovatie is zijn de verwarmingsbuizen alsmede de opbouwbedrading  weggewerkt;
- De vereniging heeft besloten opdracht te geven voor spouwmuurisolatie (voorzijde) alsmede schilderwerk; 
- Volledig voorzien van dubbel glas;
- Afgekochte erfpacht t/m 15 september 2056;
- ZEER GUNSTIGE AFKOOP INDICATIE;
- Ruime berging op de begane grond;
- Energielabel D (goed geïsoleerd met in het gehele appartement dubbel glas)
- Oplevering kan in overleg op korte termijn;
- Parkeervergunning per direct te verkrijgen op moment van schijven;

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Koper heeft zijn eigen onderzoek plicht naar alle zaken die voor hem of haar van belang zijn. Met betrekking tot deze woning is de makelaar adviseur van de verkoper. Wij adviseren u een deskundige (NVM) makelaar in te schakelen die u begeleidt bij het aankoopproces. Indien u specifieke wensen heeft omtrent de woning, adviseren wij u deze tijdig kenbaar te maken aan uw aankopende makelaar en hiernaar zelfstandig onderzoek te (laten) doen. Indien u geen deskundige vertegenwoordiger inschakelt, acht u zich volgends de wet deskundig genoeg om alle zaken die van belang zijn te kunnen overzien. 

----------

Strategically located, bright, well maintained and well divided 3 room apartment on the first floor of 44.3 m2, over 7 m2 storage space on the ground floor and over 5 m2 outdoor space at a by the association maintained courtyard. On this quiet location (only local traffic) in 'BoLo' it is extremely pleasant living, the Bos en Lommerweg and the square with all the shops, a multitude of cozy cafes and coffee shops around the corner, the Westerpark, the Jordaan, the center, Leidse square and Rijksmuseum (15 minutes by bike), but also the highways to Haarlem, the A10 and public transport (bus, tram, metro) is extensively available here. For people with children it is nice to know that there is a wide variety of schools, playgrounds, the Gibraltarbad and a petting zoo in the area.

With a few steps you reach the entrance of the building and with an easy straight stair you reach the apartment. The storage room with lighting, which is reasonably important for the enjoyment of living, can be reached from the inside, but also directly from the street. Your front door opens into the hallway from where all rooms are accessible. 

The living room on the west side has an original fireplace and tilt / turn window that offers a nice view into the street. The neatly laid laminate floor, with the exception of the kitchen, which is tiled, is situated throughout the house. Also, the entire house is equipped with insulation glass. The white walls make the picture complete. 

The separate kitchen in neutral colors is equipped with a refrigerator, oven, 4-burner gas hob, stainless steel hood, double sink with mixer tap and tight composite worktop. The remaining closet space offers plenty of storage space and the lighting under the top cabinet makes it a very pleasant space for cooking. 

The bedrooms located on both sides of the kitchen, as well as the kitchen itself, have access to the balcony (cat stairs to take over) through patio doors overlooking the courtyard. This garden is maintained by the association and is an ornamental garden. Both bedrooms do not differ much in size, but one is slightly larger than the other, therefor this apartment is also extremely suitable for sharing. The central heating (about 5 years old and an extra low noise level) is currently installed in one of the bedrooms, but can also be placed in the closet on the balcony and connected to the canals. 

The granite floor bathroom is tiled neatly white with black striping and equipped with shower, toilet, natural stone washbasin with teak furniture, mirror and washing machine connection. 

The professionally managed association of owners is well organized, the contribution to service costs is € 88.90 per month.

Another additional advantage, the leasehold is already payed until and including September 15th 2056! Buying off the landlease forever can be done for an amount comparable to the transfer tax, but fixating the amount will never hurt.  

In short, apartment ready to move with two bedrooms, spacious bathroom, separate kitchen, long bought land lease and for a small amount to be bought forever. 

These types of apartments sell quickly, do not wait too long calling us for a viewing. 

Details:
- Located in the popular 'BoLo';
- Well-kept and well maintained complex;
- Only a few stairs
- About 45 m2 of living space;
- Spacious balcony with ornamental garden (cat stairs to take over);
- 2 good bedrooms;
- Laminate flooring (thresholdless) throughout the house;
- Active, professionally managed and financially healthy VVE;
- Multi-year planning available;
- AT the last renovation, the heating pipes and the wiring were concealed;
- The association has decided to commission cavity wall insulation (front) as well as paintwork; 
- Fully double glazed;
- Purchased leasehold until and including September 15th 2056;
- VERY FAVOURABLE INDICATION TO BUY THE LANDLEASE FOR EVER;
- Spacious storage room on the ground floor;
- Energy label D (well insulated with double glazing throughout the apartment)
- Delivery is possible in consultation on short notice;
- Parking permit available immediately at the moment of disks;

This information has been compiled by us with due care. On our part, however, no liability is assumed for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. All specified sizes and areas are indicative. Buyer has his own duty to investigate all matters that are important to him or her. With regard to this property, the broker is an advisor to the seller. We advise you to call in an expert (NVM) broker who guides you through the purchase process. If you have specific wishes regarding the property, we advise you to make this known in good time to your purchases broker and to do this independently. If you do not involve an expert representative, you will consider the law to be sufficiently competent to oversee all matters that are of interest.
Strategically located, bright, well maintained and well divided 3 room apartment on the first floor of 44.3 m2, over 7 m2 storage space on the ground floor and over 5 m2 outdoor space at a by the association maintained courtyard. On this quiet location (only local traffic) in 'BoLo' it is extremely pleasant living, the Bos en Lommerweg and the square with all the shops, a multitude of cozy cafes and coffee shops around the corner, the Westerpark, the Jordaan, the center, Leidse square and Rijksmuseum (15 minutes by bike), but also the highways to Haarlem, the A10 and public transport (bus, tram, metro) is extensively available here. For people with children it is nice to know that there is a wide variety of schools, playgrounds, the Gibraltarbad and a petting zoo in the area.

With a few steps you reach the entrance of the building and with an easy straight stair you reach the apartment. The storage room with lighting, which is reasonably important for the enjoyment of living, can be reached from the inside, but also directly from the street. Your front door opens into the hallway from where all rooms are accessible. 

The living room on the west side has an original fireplace and tilt / turn window that offers a nice view into the street. The neatly laid laminate floor, with the exception of the kitchen, which is tiled, is situated throughout the house. Also, the entire house is equipped with insulation glass. The white walls make the picture complete. 

The separate kitchen in neutral colors is equipped with a refrigerator, oven, 4-burner gas hob, stainless steel hood, double sink with mixer tap and tight composite worktop. The remaining closet space offers plenty of storage space and the lighting under the top cabinet makes it a very pleasant space for cooking. 

The bedrooms located on both sides of the kitchen, as well as the kitchen itself, have access to the balcony (cat stairs to take over) through patio doors overlooking the courtyard. This garden is maintained by the association and is an ornamental garden. Both bedrooms do not differ much in size, but one is slightly larger than the other, therefor this apartment is also extremely suitable for sharing. The central heating (about 5 years old and an extra low noise level) is currently installed in one of the bedrooms, but can also be placed in the closet on the balcony and connected to the canals. 

The granite floor bathroom is tiled neatly white with black striping and equipped with shower, toilet, natural stone washbasin with teak furniture, mirror and washing machine connection. 

The professionally managed association of owners is well organized, the contribution to service costs is € 88.90 per month.

Another additional advantage, the leasehold is already payed until and including September 15th 2056! Buying off the landlease forever can be done for an amount comparable to the transfer tax, but fixating the amount will never hurt.  

In short, apartment ready to move with two bedrooms, spacious bathroom, separate kitchen, long bought land lease and for a small amount to be bought forever. 

These types of apartments sell quickly, do not wait too long calling us for a viewing. 

Details:
- Located in the popular 'BoLo';
- Well-kept and well maintained complex;
- Only a few stairs
- About 45 m2 of living space;
- Spacious balcony with ornamental garden (cat stairs to take over);
- 2 good bedrooms;
- Laminate flooring (thresholdless) throughout the house;
- Active, professionally managed and financially healthy VVE;
- Multi-year planning available;
- AT the last renovation, the heating pipes and the wiring were concealed;
- The association has decided to commission cavity wall insulation (front) as well as paintwork; 
- Fully double glazed;
- Purchased leasehold until and including September 15th 2056;
- VERY FAVOURABLE INDICATION TO BUY THE LANDLEASE FOR EVER;
- Spacious storage room on the ground floor;
- Energy label D (well insulated with double glazing throughout the apartment)
- Delivery is possible in consultation on short notice;
- Parking permit available immediately at the moment of disks;

This information has been compiled by us with due care. On our part, however, no liability is assumed for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. All specified sizes and areas are indicative. Buyer has his own duty to investigate all matters that are important to him or her. With regard to this property, the broker is an advisor to the seller. We advise you to call in an expert (NVM) broker who guides you through the purchase process. If you have specific wishes regarding the property, we advise you to make this known in good time to your purchases broker and to do this independently. If you do not involve an expert representative, you will consider the law to be sufficiently competent to oversee all matters that are of interest.
Overdracht Status Verkocht Vraagprijs € 275.000,- kosten koper Aanvaarding In overleg Bouwvorm Soort object Appartement Soort appartement portiekflat Bouwjaar 1934 Bouwvorm Bestaande bouw Ligging Aan rustige weg en in woonwijk Indeling Woonoppervlakte 44 m² Gebouwgebonden buitenruimte 5 m² Externe bergruimte 7 m² Inhoud 169 m³ Aantal kamers 3 Aantal slaapkamers 2 Aantal woonlagen 1 woonlaag Gelegen op 1e woonlaag Balkon Ja Energie Energieklasse D Energie einddatum 17-10-2029 Isolatie Dubbel glas Warmwater C.V.-Ketel Verwarming C.V.-Ketel C.V.-Ketel HR Remeha (Gas Combiketel uit 2007, Eigendom) Buitenruimte Tuin Geen tuin Bergruimte Schuur / Berging Box Voorzieningen Voorzien van elektra Parkeergelegenheid Parkeerfaciliteiten Openbaar parkeren, betaald parkeren en parkeervergunningen Dak Soort dak Plat dak Overig Permanente bewoning Ja Onderhoud binnen Goed Onderhoud buiten Goed Huidig gebruik Woonruimte Huidige bestemming Woonruimte Bijdrage VVE p/m € 88,90 Voorzieningen Voorzieningen TV kabel, Natuurlijke ventilatie Kadastrale gegevens Gemeente Sloten Noord-Holland Sectie C Perceelnummer 11107 Index 67 Eigendomssituatie Eigendom belast met erfpacht Afgekocht tot 2056-09-15
Route van naar Solebaystraat 78 hs, 1055 ZT Amsterdam
U kunt de brochure hier downloaden

Neem contact met ons op

Neem contact met ons op

 
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring