Mijn favorieten

Terug naar de resultaten
Verkocht
Gijsbrecht Van IJselsteinstraat 251 in Amsterdam 1082 KJ

Gijsbrecht van IJselsteinstraat 251

1082 KJ Amsterdam
Vraagprijs € 550.000,- k.k.

Omschrijving

Licht, ruim en goed ingedeeld 3 / 4 kamer hoekappartement van 117 m2 op de eerste etage in goed onderhouden complex met lift gelegen op loopafstand van de Zuidas en Gelderlandplein. Openbaar vervoer kan niet veel beter worden, binnen enkele honderden meters beschikt u over bus, tram, metro en trein. Schiphol is met het openbaar vervoer van deur tot deur binnen 20 minuten te bereiken met het...
Lees meer

Kenmerken

Soort object Appartement Woonoppervlakte 117 m² Aantal kamers 4
Lees meer

Verkopende makelaar

Floris Cramer

Omschrijving

English translation below
Licht, ruim en goed ingedeeld 3 / 4 kamer hoekappartement van 117 m2 op de eerste etage in goed onderhouden complex met lift gelegen op loopafstand van de Zuidas en Gelderlandplein. Openbaar vervoer kan niet veel beter worden, binnen enkele honderden meters beschikt u over bus, tram, metro en trein. Schiphol is met het openbaar vervoer van deur tot deur binnen 20 minuten te bereiken met het openbaar vervoer. Tevens biedt deze toplocatie ook nog ruimte aan de autobezitters. Zonder wachtlijst zijn er tegen geringe kosten twee parkeervergunningen te verkrijgen. Ontspannen kunt u in het schitterende Gijsbrecht van Aemstelpark, maar ook het Amsterdamse bos is op enkele fietsminuten gelegen.

Indeling:
Verzorgde entree met brievenbussen, lift en trappenhuis. Dit riante appartement is gelegen op de hoek aan de westvleugel op de eerste etage die u deelt met slechts een ander appartement. De hal is heerlijk ruim van opzet en geeft toegang tot alle vertrekken. Oorspronkelijk telde dit appartement 3 riante slaapkamers waarvan de kleinste al meer dan 15 m2 groot is exclusief de inbouwkasten. Momenteel is de kleinste slaapkamer bij de woonkamer getrokken en zijn er nog twee masterbedrooms beschikbaar. Dit appartement is keurig netjes onderhouden, echter kan het naar wens verbouwd worden waarbij tevens qua indelingswijziging een zee aan mogelijkheden zijn, waaronder bijvoorbeeld een open keuken. De woonkamer extra riant en is volledig op het zuiden georiënteerd en maar liefst 8 meter breed. Het appartement beschikt over twee balkons met een totale oppervlakte van 11,5 m2. Het grootste balkon is vanuit de woonkamer te bereiken en het andere balkon vanuit de keuken. De woonkeuken is beschikt over voldoende plek voor een eethoek en een 3,5 meter lange wand met inbouwapparatuur, werkblad en opbergruimte. Deze keuken is uitgerust met vaatwasser, elektrische kookplaat, ingebouwde afzuigkap, en spoelbak met mengkraan. De badkamer is tussen beide riante slaapkamers in gelegen en is ruim van opzet, maar indien gewenst er gemakkelijk te vergroten. Momenteel beschikt de badkamer over een ligbad, wastafel met mengkraan, meubel met dubbele laden, spiegel met verlichting en de aansluiting voor wasmachine. Het toilet is separaat gelegen. Het gehele appartement beschikt over een keurige vloer en dubbele beglazing in knappe onderhoudsarme kunststof kozijnen. Onlangs zijn de balkons aan de voorzijde gerenoveerd, is er schilderwerk uitgevoerd, is er aangevangen van de renovatie van de liften en staan er conform het MJOP nog volop waarde toevoegingen aan het complex gepland.

Naast al het boven omschreven genot op de eerste etage, behoort er bij dit appartement tevens een buitengewoon ruime berging van bijna 10 m2 met als prettige bijkomstigheid dat er ook daglicht toetreding is.

Kortom, een compleet en scherp aangeboden pakket dat voor een grote doelgroep interessant is. Het is zo te bewonen, maar ook zo aangeboden dat u het naar wens verbouwen kunt. Ook kan het heel erg goed als belegging voor de verhuur gekocht worden, zoals de huidige eigenaar het genot gehad heeft.

Geïnteresseerd? Laat het ons weten en we leiden u graag rond.

Kenmerken:
- Goed onderhouden, 117 m2 woongenot op een strategische locatie;
- Erfpacht slechts € 159,50 per half jaar (belasting aftrekbaar bij eigen bewoning)
- Erfpacht voorwaarden van 1955, tijdvak van 75 jaar aflopend op 31/8/2044;
- Zeer gunstige condities voor afkoop, uitsluitend dit jaar nog;
- Oplevering en overdracht kan op zeer korte termijn;
- Twee balkons;
- Professioneel beheerde VVE, MJOP aanwezig;
- Complex met lift;
- Riante bergruimte op de begane grond van bijna 10 m2;
- Servicekosten € 320,85 per maand;
- Voorschot stookkosten € 155,- per maand;
- Gehele appartement is voorzien van dubbel glas in onderhoudsarme kunststof kozijnen;
- Op de verkoop van dit appartement zijn enkele clausules van toepassing;

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Koper heeft zijn eigen onderzoek plicht naar alle zaken die voor hem of haar van belang zijn. Met betrekking tot deze woning is de makelaar adviseur van de verkoper. Wij adviseren u een deskundige (NVM) makelaar in te schakelen die u begeleidt bij het aankoopproces. Indien u specifieke wensen heeft omtrent de woning, adviseren wij u deze tijdig kenbaar te maken aan uw aankopende makelaar en hiernaar zelfstandig onderzoek te (laten) doen. Indien u geen deskundige vertegenwoordiger inschakelt, acht u zich volgends de wet deskundig genoeg om alle zaken die van belang zijn te kunnen overzien.

-----------

Light, spacious and well divided 3 / 4 room corner apartment of 117 m2 on the first floor in well maintained building with elevator located within walking distance of the Zuidas and Gelderlandplein. Public transport can’t be much better, within a few hundred meters you have the bus, tram, metro and train. Schiphol can be reached by public transport from door to door within 20 minutes by public transport. This prime location also offers space to car owners. Without a waiting list, you can obtain two parking permits at low cost. You can relax in the beautiful Gijsbrecht van Aemstelpark, but the Amsterdam forest is also just a few minutes away by bike.

Description:
Well-kept entrance with mailboxes, elevator and stairwell. This spacious apartment is located on the corner of the west wing on the first floor that you share with only one other apartment. The hall is very spacious and gives access to all rooms. Originally, this apartment had 3 spacious bedrooms, the smallest of which is already more than 15 m2 excluding the fitted wardrobes. Currently, the smallest bedroom in the living room and two master bedrooms are still available as bedrooms. This apartment is neatly maintained, however it can be rebuilt to your liking with a lot of possibilities in terms of changes in layout, including an open kitchen for example. The living room is extra spacious and is fully south-facing and 8 meters wide. The apartment has two balconies with a total area of 11.5 m2. The largest balcony is accessible from the living room and the other balcony from the kitchen. The kitchen has ample space for a dining area and a 3.5 meter long wall with appliances, worktop and storage space. This kitchen is equipped with dishwasher, electric hob, built-in hood, and sink with mixer tap. The bathroom is located between the two spacious bedrooms and is spacious, but if desired easy to enlarge. Currently, the bathroom has a bath, sink with mixer tap, furniture with double drawers, mirror with lighting and the connection for washing machine. The toilet is located separately. The entire apartment has a neat floor and double glazing in luxury maintenance free plastic window frames. Recently, the balconies at the front have been renovated, painting has been carried out, the renovation of the lifts has started and according to the MJOP there are still plenty of value additions to the complex planned.

In addition to all the above enjoyment on the first floor, this apartment also has an extraordinarily large storage room of almost 10 m2 with the pleasant side effect that there is also daylight entry.

In short, a complete and competitive package that is interesting for a large target group. It is inhabitable without any renovation work, but also so sharp offered that you can renovate it to your liking. It can also be an interesting investment to rent out as the sellers have been doing.

Interested? Let us know and we will gladly show you around.

Characteristics:
- Well maintained, 117 m2 of living pleasure in a strategic location;
- Leasehold only € 159,50 per half year (tax deductible for own use).
- Leasehold conditions of 1955, period of 75 years expiring on 31/8/2044;
- Very interesting conditions to buy the land lease everlasting, only this year;
- Delivery and transfer is possible on very short notice;
- Two balconies;
- Professionally managed VVE, MJOP present;
- Complex with elevator;
- Spacious storage space on the ground floor of almost 10 m2;
- Service costs € 320.85 per month;
- Advance heating costs € 155, - per month;
- Entire apartment has double glazing in low-maintenance plastic frames;
- On the sale of this apartment are some clauses applicable;

This information has been compiled by us with due care. On our part, however, no liability is assumed for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. All specified sizes and areas are indicative. Buyer has his own duty to investigate all matters that are important to him or her. With regard to this property, the broker is an advisor to the seller. We advise you to call in an expert (NVM) broker who guides you through the purchase process. If you have specific wishes regarding the property, we advise you to make this known in good time to your purchases broker and to do this independently. If you do not involve an expert representative, you will consider the law to be sufficiently competent to oversee all matters that are of interest.
Light, spacious and well divided 3 / 4 room corner apartment of 117 m2 on the first floor in well maintained building with elevator located within walking distance of the Zuidas and Gelderlandplein. Public transport can’t be much better, within a few hundred meters you have the bus, tram, metro and train. Schiphol can be reached by public transport from door to door within 20 minutes by public transport. This prime location also offers space to car owners. Without a waiting list, you can obtain two parking permits at low cost. You can relax in the beautiful Gijsbrecht van Aemstelpark, but the Amsterdam forest is also just a few minutes away by bike.

Description:
Well-kept entrance with mailboxes, elevator and stairwell. This spacious apartment is located on the corner of the west wing on the first floor that you share with only one other apartment. The hall is very spacious and gives access to all rooms. Originally, this apartment had 3 spacious bedrooms, the smallest of which is already more than 15 m2 excluding the fitted wardrobes. Currently, the smallest bedroom in the living room and two master bedrooms are still available as bedrooms. This apartment is neatly maintained, however it can be rebuilt to your liking with a lot of possibilities in terms of changes in layout, including an open kitchen for example. The living room is extra spacious and is fully south-facing and 8 meters wide. The apartment has two balconies with a total area of 11.5 m2. The largest balcony is accessible from the living room and the other balcony from the kitchen. The kitchen has ample space for a dining area and a 3.5 meter long wall with appliances, worktop and storage space. This kitchen is equipped with dishwasher, electric hob, built-in hood, and sink with mixer tap. The bathroom is located between the two spacious bedrooms and is spacious, but if desired easy to enlarge. Currently, the bathroom has a bath, sink with mixer tap, furniture with double drawers, mirror with lighting and the connection for washing machine. The toilet is located separately. The entire apartment has a neat floor and double glazing in luxury maintenance free plastic window frames. Recently, the balconies at the front have been renovated, painting has been carried out, the renovation of the lifts has started and according to the MJOP there are still plenty of value additions to the complex planned.

In addition to all the above enjoyment on the first floor, this apartment also has an extraordinarily large storage room of almost 10 m2 with the pleasant side effect that there is also daylight entry.

In short, a complete and competitive package that is interesting for a large target group. It is inhabitable without any renovation work, but also so sharp offered that you can renovate it to your liking. It can also be an interesting investment to rent out as the sellers have been doing.

Interested? Let us know and we will gladly show you around.

Characteristics:
- Well maintained, 117 m2 of living pleasure in a strategic location;
- Leasehold only € 159,50 per half year (tax deductible for own use).
- Leasehold conditions of 1955, period of 75 years expiring on 31/8/2044;
- Very interesting conditions to buy the land lease everlasting, only this year;
- Delivery and transfer is possible on very short notice;
- Two balconies;
- Professionally managed VVE, MJOP present;
- Complex with elevator;
- Spacious storage space on the ground floor of almost 10 m2;
- Service costs € 320.85 per month;
- Advance heating costs € 155, - per month;
- Entire apartment has double glazing in low-maintenance plastic frames;
- On the sale of this apartment are some clauses applicable;

This information has been compiled by us with due care. On our part, however, no liability is assumed for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. All specified sizes and areas are indicative. Buyer has his own duty to investigate all matters that are important to him or her. With regard to this property, the broker is an advisor to the seller. We advise you to call in an expert (NVM) broker who guides you through the purchase process. If you have specific wishes regarding the property, we advise you to make this known in good time to your purchases broker and to do this independently. If you do not involve an expert representative, you will consider the law to be sufficiently competent to oversee all matters that are of interest.
Overdracht Status Verkocht Vraagprijs € 550.000,- kosten koper Aanvaarding In overleg Bouwvorm Soort object Appartement Soort appartement portiekflat Bouwperiode 1960-1970 Bouwvorm Bestaande bouw Ligging Aan park, aan rustige weg en in woonwijk Indeling Woonoppervlakte 117 m² Gebouwgebonden buitenruimte 12 m² Externe bergruimte 10 m² Inhoud 363 m³ Aantal kamers 4 Aantal slaapkamers 3 Aantal woonlagen 1 woonlaag Gelegen op 1e woonlaag Balkon Ja Energie Isolatie Muurisolatie, vloerisolatie en dubbel glas Warmwater Centrale voorziening Verwarming Blokverwarming Buitenruimte Tuin Geen tuin Bergruimte Schuur / Berging Box Parkeergelegenheid Parkeerfaciliteiten Openbaar parkeren, betaald parkeren en parkeervergunningen Dak Soort dak Plat dak Overig Permanente bewoning Ja Bijzonderheden Toegankelijk voor ouderen en toegankelijk voor minder validen Onderhoud binnen Uitstekend Onderhoud buiten Uitstekend Huidig gebruik Woonruimte Huidige bestemming Woonruimte Bijdrage VVE p/m € 320,85 Voorzieningen Voorzieningen Mechanische ventilatie, TV kabel, Lift Kadastrale gegevens Gemeente Amsterdam Sectie AK Perceelnummer 2659 Index 17 Eigendomssituatie Eigendom belast met erfpacht Lasten € 319,- per jaar met optie tot afkopen
Route van naar Gijsbrecht van IJselsteinstraat 251, 1082 KJ Amsterdam
U kunt de brochure hier downloaden

Neem contact met ons op

Neem contact met ons op

 
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring